С регистрирането си като потребител на easysms, Вие се съгласявате със следните Общи условия:

easysms ще защитава информацията на клиентите, използвайки същите стандарти за грижа, които прилага за защита на своята конфиденциална информация и че информацията ще бъде съхранявана от него по такъв начин, за да се предотврати нерегламентирано разкриване на каквато и да било информация.

Ние ще правим всичко възможно, за да осигурим успешно доставяне на всички съобщения. Успешното доставяне зависи от други страни като доставчици на интернет услуги, телекоми и други мрежови оператори, следователно easysms не може да гарантира доставянето. В частност достяването зависи от:

  1. това дали абонатът се намира в област с достатъчен мобилен обхват на неговия/нейния мобилен оператор
  2. това дали неговото/нейното усройство е включено
  3. това дали някакви метеорологични явления смущават работата на доставчика
  4. това дали доставчика в момента е претоварен

easysms няма да разкрива или използва каквато и да било информация, предоставена на уебсайта от клиентите за цел, различна от тази, за която клиента използва услугата.

Всички потребители са длъжни да се съобразяват с всички приложими закони и правилници, както и с изискванията на мрежовия оператор. Всяко оплакване от мрежов оператор ще се разглежда в много сериозна светлина и акаунта на отговорния потребител на easysms може да бъде преустановен без да му се възстановяват кредитите.

Поради тази причина съветваме потребителите да включват своите данни за връзка в съобщенията си, за да се гарантира, че оплакванията ще бъдат насочвани към тях, а не към мрежовия оператор. easysms може да премахва номера от своята база данни в случай на получени оплаквания.

За да се защити почтеността на системата, потребителите на easysms не бива да изпращат незаконни, нецензурирани, обидни, тормозещи или заплашителни съобщения. Спамингът (непоискан маркетинг) не е позволен. Изпратените съобщения се съхраняват и могат да бъдат проверени по всяко време. Потребителите обезщетяват easysms срещу каквито и да било претърпени загуби при неспазване на написаното по-горе.

easysms може да променя ценоразписа си без предварително известие. Балансът на потребителите също може да бъде променян в съответствие с новата ценова политика.

Броя на кредитите за съобщение може да се променя и също така зависи цената на изполвания мрежови маршрут.

Услугата се предлага в настоящия си вид. Потребителите трябва да се уверят кои мрежи са обхванати. Могат да настъпят промени в това кои мрежи са обхванати. Известия за промени, където е възможно, ще бъдат публикувани на заглавната страница на сайта и/или изпратени по имейл на потребителите.

Ако не сте съгласни с едно от условията ни, не използвайте услугите на easysms.