Η Tern δεν πουλά, ενοικιάζει, ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από επισκέπτες του easysms προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Ως τέτοια στοιχεία εννοούμε το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και fax, ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και τα στοιχεία των αποστολών sms (παραλήπτες και μηνύματα καθώς και αναφορές αυτών).


Οι πληροφορίες που δίνετε κατά την εγγραφή σας, δεν πρόκειται επ' ουδενί να χρησιμοποιηθούν για άμεσες πωλήσεις ή ανεπιθύμητη συνέχεια της επικοινωνίας, εκτός εάν σας έχουμε προηγουμένως ενημερώσει για την πιθανή αυτή χρήση και εσείς μας έχετε παράσχει την εκπεφρασμένη σας άδεια όταν τις υποβάλλετε. Εάν έχει την άδειά σας, η Tern πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για:

  • Να σας αποστέλει έντυπα ή άλλη αλληλογραφία
  • Να σας αποστέλει ηλεκτρονικά δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις
  • Να σας παραδίδει προϊόντα ή δώρα

Η Tern κάνει χρήση απρόσωπων στατιστικών δεδομένων (τύπο browser, γεωγραφική τοποθεσία, IP) με σκοπό την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της, ως μέρος της διαρκούς διαδικασίας εσωτερικής αναθεώρησης και, γενικότερα, με σκοπό να γνωρίσουμε καλύτερα τους χρήστες των υπηρεσιών μας. Η Tern δεν πρόκειται να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτο μέρος.


Τα στοιχεία αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ως άνω εκπεφρασμένους σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη επικοινωνία, εκτός εάν μας παράσχετε την άδειά σας.


Η παρούσα πολιτική είναι δυνατόν να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.