Ние уважаваме Вашата поверителност и вземаме мерки, за да я защитим. Стремим се да направим сайта ни безопасна среда за всеки, който посещава и използва нашите услуги.

Тази политика е отразена в нашите практики по отношение на уебсайта ни, но не се отнася до практиките на никой от уебсайтовете, към които правим връзка (включително търговци и доставчици на съдържание, към които правим връзка). Тази политика е включена в нашето Споразумение с потребителя и е подчинена на условията му.


Отдадени сме на това да Ви предоставим най-добрата възможна онлайн услуга и преживяване, както и най-добрите продукти и услуги. Целта на това изявление на политиката е напълно да споделим с Вас:

  • Как използваме информацията
  • С кого споделяме информацията
  • Как можете да промените информацията

Как използваме събраната информация

Ние използваме информация, която ни предоставяте, за да следим easysms услугите, за които сте се абонирали да получавате. Ние може да излолзваме лична информация за Вас, за да подобрим нашите маркетингови и промоционни усилия, за да анализираме статистически използването на сайта, за да подобрим нашето съдържание и предложения на продукти и за да персонализираме съдържанието и оформлението на сайта ни. Правим това в опит да подобрим сайта ни и да го приспособим по-добре, така че да отговаря на необходимостите на нашите клиенти. Ние може да използваме лична информация за Вас, за да Ви доставим информация, която, в някои случаи, е насочена към Вашите интереси. Ние използваме Вашия имейл адрес, за да се свързваме от време на време с Вас по отношение на административни известия или последните новини. Ние използваме информация от досието, което поддържаме относно Вас, и друга информация, която придобиваме от Вашите текущи и минали действия в сайта, за да разрешаваме спорове, да отстраняваме проблеми и да прилагаме нашите Общи условия.


Защита на информацията от базата данни

Всякаква информация, изпратена до easysms за текстовите съобщения и/или с цел съхранение, остава собственост на притежателя на акаунта. easysms в нито един момент няма да събира или разпространява тази информация без Вашето съгласие, с изключение на случаите, при които това е правно изискано от закона. Това се отнася особено за всяка база данни, номера и/или данни на получатели, които може да ни доставите или да съхранявате в нашите бази данни.


Разкриване на Вашата информация

Ние не продаваме или даваме под наем каквато и да било лична информация относно Вас на трети страни. Ние действително обобщаваме лична информация и разкриваме такава в обобщен вид на рекламодатели и за други маркетингови и промоционни цели. Въпреки това, при тези ситуации, ние не разкриваме на тези лица каквато и да било информация, която може да бъде използвана за да бъдете персонално идентифицирани. easysms предлага функции на нашия сайт, където поради необходимост ни се налага да предоставим част от Вашата информация на третите страни, които предлагат тези услуги. До степента, до която трети страни изискват Ваша информация, за да Ви позволят да използвате услугата им, ще Ви уведомяваме за конкретната информация, която предоставяме на такива трети лица. Преди да използвате услугата трябва да прецените дали приемате Общите условия на услугата на третата страна и да предоставите на easysms правото да предаде Вашата информация на тази трета страна. В допълнение, ние сме длъжни да се съобразяваме със съдебни заповеди, заявки за информация от правителствени агенции и регулатори, и други законови и регулаторни процеси, които биха могли да изискват разкриването на Вашата лична информация.


Преглеждане/промяна на Вашата информация

Ако по което и да е време бихте желали да промените каквато и да било информация в акаунта си, влезте през началната страница. Тук можете да промените или обновите Вашата информация.


Ограничения на нашите възможности

Въпреки че Вашата поверителност е много важна за нас, поради съществуващата законова и техническа среда ние не можем да гарантираме, че личната Ви информация няма да бъде разкрита на трети страни по начини, които не са описани в тази политика. В допълнение, ние можем (и Вие ни упълномощавате) да разкриваме каквато и да било информация за Вас на частни лица, служители на правоприлагащите органи и други правителствени служители, която, по наше усмотрение, смятаме за необходима или подходяща за решаване на запитвания или проблеми. Това няма да бъде правено с рекламна цел или печалба от easysms. Ако имате допълнителни въпроси относно нашата Политика за поверителност или нейното прилагане, моля свържете се с нас. Вие се съгласявате, че приемането на тази Политика за поверителност е условие за ползването на нашите услуги от Вас и сте съгласни да се обвържете с всички нейни Общи условия