Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Τροποποίηση Όρων ΧρήσηςΟι όροι χρήσης της υπηρεσίας τροποποιήθηκαν ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις νέες ρυθμίσεις που έφερε ο Κανονισμός GDPR

Οι αλλαγές είναι πολλές και επηρεάζουν:
  • όλους τους χρήστες της υπηρεσίας (Data Controllers ή Ελεκτές Δεδομένων)
  • όλους τους κατόχους κινητών συσκευών (Data Subjects, Υποκείμενα Δεδομένων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα)

Σε συνέχεια του GDPR θα υπάρξουν πολλές αλλαγές και νέες λειτουργίες στο προσεχές μέλλον

Δείτε τους νέους     Όρους Χρήσης