Παράμετροι Αποστολής Μηνυμάτων SMS
από myschool.sch.gr μέσω easysms.gr


Τρόπος Αποστολής Authorization key
Url https://easysms.gr/api/sms/send
Authorization key - όνομα παραμέτρου key
Authorization key - τιμή παραμέτρου Εμφανίζεται στο easysms.gr μόλις συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας
Ονομα Χρήστη - όνομα παραμέτρου Δεν χρειάζεται
Όνομα Χρήστη - τιμή παραμέτρου Δεν χρειάζεται
Κωδικός Χρήστη - όνομα παραμέτρου Δεν χρειάζεται
Κωδικός Χρήστη - τιμή παραμέτρου Δεν χρειάζεται
Παράμετρος αποστολέα - όνομα παραμέτρου from
Παράμετρος αποστολέα - τιμή παραμέτρου Μέχρι 11 λατινικά γράμματα χωρίς κενά
Επιτρέπονται - (παύλα) . (τελεία) ! (θαυμαστικό) + (συν) - (πλην) : (άνω-κάτω τελεία) και ; (ερωτηματικό)
Παράμετρος Παραλήπτη - όνομα παραμέτρου to
Παράμετρος Μηνύματος - όνομα παραμέτρου text
Μήκος μηνύματος 612
Πρόθεμα στον Αριθμό κινητού Δεν χρειάζεται, αναγνωρίζει όλα τα προθέματα (30, +30, 0030, 69)
Άλλες παράμετροι Οι υπόλοιπες παράμετροι δεν είναι απαραίτητες