SMS API v.3

SMS API v.3Νέο RESTful SMS API για σύγχρονες εφαρμογές

Αυτή είναι η 3η έκδοση του SMS API και είναι υπερσύνολο των προηγούμενων εκδόσεων και συμβατή με την 2η έκδοση


SMS API v.3

Γράψτε οποιοδήποτε αριθμό κινητού για να δοκιμάσετε την κλήση  mobile/check


SMS API v.3 Docs

Παρέχει όλες τις απαραίτητες διασυνδέσεις για πλήρη διαχείριση:

SMS API v.3

Επαφών
Αναφορών
 • status/get
  Ανάκτηση όλων των αλλαγών καταστάσεων μηνυμάτων
 • status/sms
  Ανάκτηση κατάστασης μηνύματος
Ομάδων
Ιστορικού
Αποστολών
 • sms/send
  Αποστολή ή προγραμματισμός υψηλής προτεραιότητας μηνύματος
 • sms/bulk
  Αποστολή ή προγραμματισμός μαζικού μηνύματος
 • sms/cancel
  Διαγραφή προγραμματισμένου μηνύματος
Υπο-λογαριασμών
 • user/list
  Λίστα με όλους τους υπο-λογαριασμούς
 • user/topup
  Προσθήκη sms σε υπο-λογαριασμό
 • user/comment/add
  Προσθήκη νέου σχολίου σε υπο-λογαριασμό
 • user/comment/delete
  Διαγραφή σχολίου από υπο-λογαριασμό
 • user/comment/list
  Ανάκτηση όλων των σχολίων για υπο-λογαριασμό