Είναι απαραίτητο το μήνυμα συγκατάθεσης (opt-in);

Είναι απαραίτητο το μήνυμα συγκατάθεσης (opt-in);Αποφασίσατε να προχωρήσετε σε μια καμπάνια SMS για να προσεγγίσετε αποτελεσματικά και με ακρίβεια το κοινό που στοχεύετε. Είναι σημαντικό να διαμορφώσετε την στρατηγική σας προσέγγιση ώστε η καμπάνια να είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, το γνωστό πλέον GDPR, που εφαρμόζεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την εφαρμογή του κανονισμού, όσοι στέλνουν μηνύματα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την συναίνεση του παραλήπτη. Σε περίπτωση που δεν την έχουν μπορούν να την ζητήσουν με ένα μήνυμα συγκατάθεσης (opt in)

Είναι απαραίτητη η συγκατάθεση (opt-in) του παραλήπτη;

H συγκατάθεση (opt-in) αφορά μόνο τα μηνύματα προωθητικού χαρακτήρα (marketing sms), ακόμη και αν έχουν χαρακτήρα προσφοράς ή ειδήσεων. Όσοι έχουν διαμορφώσει λίστες αποδεκτών μηνυμάτων πριν από την εφαρμογή του GDPR δεν είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν ξανά την συναίνεση των παραληπτών. Όμως, στο εξής πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα μηνύματα Σύνδεσμο Εξαίρεσης (Opt-out) για όσους παραλήπτες δεν θέλουν να συνεχίσουν να λαμβάνουν.

Ο σύνδεσμος συγκατάθεσης (opt-in) είναι υποχρεωτικός όταν δεν υπάρχει προγενέστερη συγκατάθεση (ηλεκτρονική ή έγγραφη). Αν λοιπόν στέλνετε για πρώτη φορά μήνυμα προωθητικού χαρακτήρα, χρειάζεστε την συγκατάθεση του παραλήπτη και πρέπει να την ζητήσετε με ένα μήνυμα που να περιέχει σύνδεσμο συγκατάθεσης (opt-in)

Πως θα ζητήσω συγκατάθεση (opt-in) με ένα μήνυμα;

Η διαδικασία για να ζητήσετε συγκατάθεση στην αποστολή των μηνυμάτων σας έχει ως εξής: γράφετε ένα σύντομο μήνυμα συγκατάθεσης (opt-in) όπου παρουσιάζετε την δραστηριότητά σας και ζητάτε την συγκατάθεση για αποστολή μελλοντικών μηνυμάτων. Προσθέτετε τον σύνδεσμο συγκατάθεσης και το στέλνετε στους υποψήφιους παραλήπτες. Όταν κάνουν κλικ στον σύνδεσμο συγκατάθεσης αυτόματα ενημερώνεται η λίστα των επαφών σας.

Επαγγελματική διαμόρφωση σελίδας συγκατάθεσης

Ο σύνδεσμος συγκατάθεσης (opt-in) οδηγεί σε μια ιστοσελίδα που περιέχει ένα ευχαριστήριο μήνυμα για την συγκατάθεσή του. Η διαμόρφωση της ιστοσελίδας αυτής είναι σημαντική γιατί δείχνει ποιος είναι ο αποστολέας των μηνυμάτων και τι αφορούν αυτά. Η σελίδα συγκατάθεσης περιλαμβάνει τα εξής παραμετροποιήσιμα πεδία:

  • Τίτλο επιχείρησης
  • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, website)
  • Λογότυπο επιχείρησης
  • Περιγραφή της δραστηριότητας της επιχείρηση και των μηνυμάτων που στέλνονται
  • Εως 3 μηνύματα όπως αυτά που συνήθως στέλνετε
  • Δυνατότητα αυτόματης ανακατεύθυνσης των παραληπτών που δίνουν την συγκατάθεση σε δική σας σελίδα

Αποτελεσματικότητα και απόδοση

Η αποτελεσματικότητα και η απόδοση μιας καμπάνιας SMS αυξάνονται δραματικά όταν οι αποδέκτες των μηνυμάτων έχουν δώσει την συναίνεσή τους με ένα μήνυμα συγκατάθεσης (opt-in). Έχει αποδεχτεί ότι αρέσει στους ανθρώπους να νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα με ξεχωριστά προνόμια και είναι πιο δεκτικοί στα μηνύματα που κοινοποιείτε αν νιώθουν ότι έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν.

Η πλατφόρμα του easysms.gr έχει ενσωματωμένη την δυνατότητα να ζητήσετε μήνυμα συγκατάθεση (opt-in) από τους αποδέκτες μιας λίστας SMS, όπως και την αίτηση για διαγραφή (opt-out). Έτσι εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με το GDPR, αλλά και η μέγιστη αποδοτικότητα για μια καμπάνια με SMS, όποιο και αν είναι το αντικείμενό της.